Ngày đăng

Bộ lọc

Hướng dẫn

1. Đối với nhà tuyển dụng

a. Đăng tin : là miễn phí nhưng nếu quý khách muốn tiếp cận được nhiều người hơn nên sử dụng dịch vụ tin vip của chúng tôi.
- Gói Vip1 : Giá 50.000 VND
+ Hiển thị mục tin vip trong tất cả các chuyên mục trong 15 ngày.
+ Đăng trên facebook 5 tin.
+ Cách đăng ký : Khi đăng tin tích vào ô " mua tin vip 50.000 VNĐ ".
- Gói Vip2 : Giá 100.000 VND.
+ Đăng tin mục tin vip cho đến khi tuyển được người hoặc trong 1 tháng.
+ Đăng trên facebook 15 tin.
+ Được gửi thông tin công việc cho các ứng viên đăng ký trên website.
+ Cách đăng ký : Khi đăng tin tích vào ô " mua tin vip 100.000 VNĐ ".
b. Tài khoản : đăng ký tài khoản là miễn phí nhưng bạn nên sử dụng tài khoản vip của chúng tôi để sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng.
- Tài khoản vip : Giá 100.000 VND
+ Xem danh sách ứng viên đăng ký trên website.
+ Được đăng 1 tin vip.
+ Sử dụng chức năng "Quản lý sinh viên".
+ Cách đăng ký : Đăng nhập vào tài khoản -> Vào phần thông tin tài khoản -> click vào "Nâng cấp Vip".

2. Đối với sinh viên

a. Tạo CV : Đăng nhập vào tài khoản -> click mục "Tạo CV".
b. Gửi CV : Click tin tuyển dụng -> click vào "Gửi CV xin việc".